marți, 6 aprilie 2010

Dojană la Verona


“De ce
cu dulce risipire cheltui”…
Mă dojenea cândva
Bătrânul Will
Când ne plimbam agale
Prin Verona,
Sub teii ce ningeau
Cu nemuriri.
E-n firea voastră
Să jonglaţi cu anii
Căutând averi
În minele de lut,
Inconştienţi sperând
Ca banii,
Frumos să facă
Al vostru suflet slut
Şi omorâţi încet, încet,
Iubirea primită-n dar,
Nu dată cu-mprumut…

Clepsidră


Să nu-mi opreşti secunda,
Nisipului fugară,
Uitată să danseze
Pe geana-ţi străvezie,
Să nu îmi sperii clipa
Oprită-n ceas de seară
Pe umbra visătoare
La ce-ar fi dat să-ţi fie,
Să nu-mi înlături teama
Risipei de simţire
Pe frunzele aşternute,
Alai înmiresmat,
Să-mi laşi în tihnă
Cerul ca fulgerul să ştie
Lumina să întoarcă
La soarele culcat
……………………
Prin părul nopţii, stele
Plecate la scăldat
Răsfiră peste şoapte
Veşmânt înaripat.

Ninsoare de cireşi
Frunză verde
Lemn uscat
De amnar nescăpărat
Primăvara a îmbrăcat
Broderia gerului
Prinsă-n coama mărului
La ‘nţărcatul mielului

Floare albă de cireş
Alb curat ce nu dă greş
Dar se tânguie şi moare
Sub zăpada care-l doare
Şi nu-l doare de durut
Îl doare că a tăcut,
A stins ochii…
Neştiut
Gerul a cusut în zori
Veşminte de sărbători
Pe umerii florilor
La ’nţărcatul mieilor…

Ningeţi trist cireşilor...